Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Čisté mzdy

Program rieši komplexné spracovanie mzdovej problematiky vo všetkých typoch organizácii - pre veľké organizácie možnosť prispôsobenia programového prostredia konkrétnym podmienkam - rozbory, spôsoby výpočtov miezd, tvar ročného listu a pod.

Napriek jednoduchej a komfortnej obsluhe program poskytuje všetky potrebné výstupy. V spojení s programom „Personalistika“ umožňuje automatický výpočet odpracovaného času, náhrad a príplatkov z absenčnej karty.

Z ďalších funkcií programu uvádzame:

  • evidencia mzdových a personálnych (možnosť prenosu z personalistiky) údajov
  • možnosť zmeny základných parametrov pre správanie programu a spôsobu vedenia mzdovej agendy (užívateľom definované mzdové položky, mesačné a kumulatívne rozbory a tvar ročného listu)
  • tvorba pravidelných a mimoriadnych preddavkov
  • zápis stálych, premenlivých a automatických miezd, príplatkov a zrážok vo vyúčtovaní s možnosťou prenosu mesačných údajov (odpracovaný a neodpracovaný čas) z personalistiky alebo iného programu s možnosťou použitia strediskových miezd
  • automatické sledovanie preddavkov na daň, poistného do SP, ZP a DDS, daňových bonusov, dovolenkových a denných vymeriavacích základov, čerpania a odvodov do sociálneho fondu
  • informácie o udalostiach závislých od času - jubileá, hraničný vek detí, prax v rozpočtových organizáciach, materské dovolenky, dôchodcovia a pod.
  • styk s finančnými inštitúciami formou hromadných príkazov (aj do predtlačených formulárov), kompatibilných médii (diskiet), InternetBanking (web) a Home-Banking (modem), štvrťročné a ročné hlásenia o daniach v tvare VPP (vytlač, podpíš a pošli), výkazy, prílohy a rôzne potvrdenia do Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní v tvare VPP alebo cez internet, hromadné oznámenia a všetky ďalšie potrebné výkazy (Trexima, P10x, NemÚr, V204, Podiel invalidov...)
  • užívateľom definované prehľady a rozbory za ľubovolné obdobie
  • prenos údajov do účtovníctva vo viacerých rozhraniach (používané druhy účtovníctva)
  • rôzne potvrdenia o príjme, o preddavkoch na daň, o zárobku, ročné vyúčtovanie dane, o zamestnancovi na účely DNP, dávok v nezamestnanosti, zápočtový list, , ...ba@marssvk.sk