Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Pravidelná osobná doprava

Program rieši špeciálnu problematiku pravidelnej a nepravidelnej (zájazdovej) osobnej dopravy v dopravnej organizácii na úrovni dispečer/PAM s napojením na ostatné programové vybavenie:

1. Vstup - Čisté mzdy alebo personalistika (vodiči), Základné prostriedky (vozidlá), Cestovné poriadky (údaje o spojoch a zastávkach), Čerpacie stanice (Cat/Syles/Unicode - spotreba APH), Osobná pokladňa (tržby, podiel na tržbách), Skladové hospodárstvo (náklady MTZ),

2. Výstup - Čisté mzdy (mzdové podklady), Personalistika (grafikony vodičov), Iinformačné výstupy - prevádzkové, štatistické a iinformačné.

Z funkcii programu uvádzame:

  • nastavenie parametrov a údajov podľa potrieb organizácie, spôsobu využitia siete, mzdových a ostatných predpisov a podľa využívania ďalšieho programového vybavenia (mzdové sadzby, voliteľné pitné, odmeňovanie za spotrebu APH, rôzne príplatky v sobotu nedeľu, použitie ostatných potrebných údajov (vodiči, vozidlá, cestovné poriadky), spôsoby vyhodnocovania dokladov, spôsoby doplnenia ostatných údajov (spotreba APH, tržby) na doklad, spôsob výpočtu vozodní, podmienky odosielania na technické prehliadky
  • tvorba a aktualizácia vzorových turnusov ručným zápisom alebo vstupom údajov z projektu „Cestovné poriadky“, návrhy zmien v turnusoch podľa platných cestovných poriadkov
  • štatistické a grafické vyhodnotenie turnusov, plánovanie spojov, zadelenie vodičov a autobusov na turnusy
  • výdaj dokladov a ich vyhodnotenie s voliteľným automatickým zápisom tržieb a spotreby z automatickej výdajne APH na doklad, možnosť automatického vyhodnotenia dokladu pri doplnenej spotrebe APH z pumpy (potvrdením zo zoznamu navrhovaných dokladov)
  • štatistické vyhodnotenie denných výkonov turnusov, vodičov, autobusov, liniek a spojov podľa rôznych kritérii
  • hrubé mzdy vodičov s možnosťou prenosu do čistých miezd, mzdové rekapitulácie, grafikony, prevádzkové a vozové listy autobusov, sledovanie nadčasov podľa limitov
  • vyhodnotenie spotreby a nadspotreby pohonných hmôt na vozidlo a vodiča s možnosťou automatického odmeňovania za úsporu APHba@marssvk.sk