Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Cestovné poriadky

Programové vybavenie na udržiavanie údajov o spojoch v pravidelnej osobnej doprave a ich ďalšie využitie v informačnej činnosti organizácie.

Obsahuje:

  • vytváranie a aktualizácia zastáviek, dopravcov, vzdialenosti v centrále
  • tvorba a aktualizácia údajov o linkách, spojoch a poznámkach so zobrazením všetkých spojov v jednom smere na obrazovke s možnosťou generovania časov spoja viacerými spôsobmi
  • tvorba vývesiek s automatickým generovaním smerov z danej zastávky
  • zobrazenie liniek a spojov v tvare letáčikov, poriadkov, vývesiek na obrazovke s možnosťou tlače na ľubovoľnej tlačiarni (laser, deskjet, ihličková)
  • vyhľadanie optimálneho spoja podľa zadaných kritérii (malý info-systém)
  • komunikácia s programami na obsluhu strojčekov na výdaj cestovných lístkov USV a EPT, s informačným systémom programom ABUS Inprop, s programom na tvorbu cestovnývh poriadkov ISYBUS a s programom Pravidelná osobná doprava firmy MARS svk.ba@marssvk.sk