Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Personalistika

Program na evidenciu zamestnancov pre personalistu, sledovanie odpracovaného a neodpracovaného času pomocou absenčnej karty, rôzne programové a užívateľom definované prehľady, sledovanie prideľovania ochranných pracovných pomôcok:

  • evidencia cca 120 údajov o zamestnancoch na osobnej karte
  • evidencia odpracovaných a neodpracovaných hodín na absenčnej karte s možnosťou automatického generovania, alebo čitania údajov z magnetických kariet
  • prehľady o absenciách, sledovanie nároku a čerpania dovolenky, tvorba a vyhodnotenie plánu dovoleniek
  • prehľady o stave a pohybe zamestnancov, počet zamestnancov podľa určených kritérii (vek, funkcia a pod) a ďalšie výkazy
  • generátor zostáv s výberom údajov z osobnej karty, podmienok výberu zamestnancov, ich zoradenia a ďalšími funkciami
  • evidencia a plánovanie školení, lekárskych a iných prehliadok
  • vysoká úroveň komfortu práce - jednoduché ovládanie, hromadné zmeny údajov na osobnej karte (napr. tarifné platy) podľa určeného kritéria, možnosť prenosu údajov z osobných a absenčných kariet do vyúčtovania čistých miezd...ba@marssvk.sk