Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Novinky

Verzia miezd 5.51
Úpravy vo verzii miezd 5.5.1 (2. februára 2024):

- Potvrdenie o príjme (POT395v23):
- FS opravila potvrdenie zverejnené v máji 2023 - niektoré písmená s diakritikou sa v poli...
Verzia miezd 5.47
Úpravy vo verzii miezd 5.4.7 (4. januára 2024):

5.4.7

- Časť "Vyúčtovanie/Zamestnanec" doplnená o informáciu o druhu mzdy, pokiaľ sa myš nastaví na zapísaný druh mzdy v...
Verzia miezd 5.44
Úpravy vo verzii miezd 5.4.4 (26. júla 2023):

5.4.4
- Nastavenie životného minima a odvodených súm na 268.88? od 1.júla 2023.
- Časť "Vyúčtovanie/Zamestnanec" doplnená o...
Verzia miezd 5.42
Úpravy vo verzii miezd 5.4.2 (26. mája 2023):

- Do ZP Online ("Služby/Zdravotná poisťovňa Dôvera online") doplnená voľba "Zruš sledovanie požiadavky" - pokiaľ je v "Mzdy Mars" evidova...
Verzia miezd 5.38
Úpravy vo verzii miezd 5.3.8 (31. marca 2023):

- Úpravy pri potvrdení "Ročné zúčtovanie preddavkov...":
- doplnenie vzorového tlačiva aj pre tlač pre skupinu zamestnancov (hr...
Verzia miezd 5.35
Úpravy vo verzii miezd 5.3.5 (15. februára 2023):

- Pri aktualizácii pracovného týždňa v údajoch zamestnanca sa pri zadaní nulového prac.týždňa dohodnutá zmennosť nemení - aby sa do R...
Verzia miezd 5.30
Úpravy vo verzii miezd 5.3.0 (18. januára 2023):

- Úpravy v súvislosti s minimálnym zdravotným poistením od 2023:
- doplnenie vzorového dokumentu na oznámenie zamestnanca o ...
Verzia miezd 5.26
Úpravy vo verzii miezd 5.2.6 (20. decembra 2022):

- Pri hromadnej aktualizácii údajov zamestnancov (časť? "Zamestnanci/Hromadná aktualizácia/Z externého zdroja") pri importe z excelu ...
Verzia miezd 5.24
Úpravy vo verzii miezd 5.2.4 (9. decembra 2022):

- Prechodné bydlisko v evidencii zamestnanca doplnené o štát - pri inštalácií upgradu sa u zamestnancov, ktorí majú uvedenú prechodnú ...
Verzia miezd 5.23
Úpravy vo verzii miezd 5.2.3 (8. novembra 2022):

- Časť "Číselníky/Parametre/Ostatné údaje" doplnené o príznak "Hrubá mzda v ''Potvrdení o mzde/odmene za zár.činnosť'' s náhradami"....
Verzia miezd 5.22
Úpravy vo verzii miezd 5.2.2 (30. septembra 2022):

- Pri zápise miezd "Naturálny príjem nezdanený" sa sleduje výška celkovej sumy nezdanených príjmov za rok. Keď presiahne sumu 500 eu...
Verzia miezd 5.21
Úpravy vo verzii miezd 5.2.1 (9. augusta 2022):

- Aktualizovaný číselník odborov vzdelania pre rok 2022 (pre štatistické výkazy Trexima).
- Aktualizovaný dokument "POTVRDENIE o...
Verzia miezd 5.20
Úpravy vo verzii miezd 5.2.0 (12. júla 2022):

- Pri vytváraní xml súboru do SP pre VPP sa za obdobie, v ktorom už bol dosiahnutý maximálny VZ (t.j. za obdobie sa už neplatí poistné), ...
Verzia miezd 5.19
Úpravy vo verzii miezd 5.1.9 (22. apríla 2022):

- Import zo súboru (časť "Vyúčtovanie/Doplň údaje/Zo súboru/Definovaného" doplnená o možnosť zrušenia predchádzajúceho importu v prípad...
Verzia miezd 5.18
Úpravy vo verzii miezd 5.1.8 (4. apríla 2022):

- Aktualizovaný doklad "ŽIADOSŤ O URČENIE UPLATNITEĽNEJ LEGISLATÍVY osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo v...
Verzia miezd 5.14
Úpravy vo verzii miezd 5.1.4 (7. decembra 2021):

- V časti "Zamestnaci/Sociálna poisťovňa/Kontrola financovania podpory ("KurzArbeit") v SP" doplnené porovnanie evidencie finančnej po...
Verzia miezd 5.10
Úpravy vo verzii miezd 5.1.0 (27. decembra 2021):

- Na rok 2022 aktualizované:
- mzdové veličiny
- všeobecný vymeriavací základ na 1133? a ostatných odvodených par...
Verzia miezd 5.02
Úpravy vo verzii miezd 5.0.2 (16. novembra 2021):

- Druhy poracovného pomeu ("Zamestnanci/Aktualizácia/Pracovný pomer") doplnené o "Podľa zmluvy s profesionálnym športovcom" - použite...
Verzia miezd 5.00
Úpravy vo verzii miezd 5.0.0 (4. októbra 2021):

5.0.0
- Do exportu pre účtovníctvo "Pohoda" doplnená možnosť kritéria "činnosť" (activity).
- Do exportu zävazkov pre účt...
Verzia miezd 4.98
Úpravy vo verzii miezd 4.9.8 (13. augusta 2021):

- Ďalšia úprava štruktúry súborov (tentoraz aj CSV) po 8.8.2021 pre Pomoc plus - pre príspevky za jún aj júl 2021.
- Pre Pomoc ...
Verzia miezd 4.96
Úpravy vo verzii miezd 4.9.6 (29. júla 2021):

- Aktualizovaný číselník vzdelania (škôl pre Treximu).
- V zozname poistencov do ZP sa v záverečnom sumárnom riadku zobrazuje poče...
Verzia miezd 4.95
Úpravy vo verzii miezd 4.9.5 (30. júna 2021):

- Aktualizovaný registračný list zamestnávateľa do SP.
- Časť "Pomoc/Príručka" doplnená o rôzne pomocné texty návody k čiastkovým ...
Verzia miezd 4.93
Úpravy vo verzii miezd 4.9.3 (18. mája 2021):

- Úprava štruktúry XSD schémy RLFO od 19.5.2021 00:00 + nové typy prerušení:
- 12 - ošetrovanie po 91. dni
- 13 - uplyn...
Verzia miezd 4.92
Úpravy vo verzii miezd 4.9.2 (11. mája 2021):

- Príprava na zvýšenie daňového bonusu pre deti 6-15 na 1.7-násobok od júla 2021.
- Do zúčtovacej listiny doplnený príspevok na st...
Verzia miezd 4.89
Úpravy vo verzii miezd 4.8.9 (24. marca 2021):

- Úprava štruktúry XML súboru výkazov k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC 1,3A a 3B za febru...
Verzia miezd 4.87
Úpravy vo verzii miezd 4.8.7 (25. februára 2021):

- Do čísiel telefónov sa dá zapisovať aj znak "+" - pre medzinárodný formát.
- Zopár estetických úprav v zúčtovacej listine....
Verzia miezd 4.86
Úpravy vo verzii miezd 4.8.6 (11. februára 2021):

- Na základe 47/2021 Z. z. v ročnom zúčtovaní doplnená možnosť priznania ročného daňového bonusu na deti aj v prípade príjmu nižšieho...
Verzia miezd 4.84
Úpravy vo verzii miezd 4.8.4 (30. januára 2021):

- V časti "Zamestnanci/Aktualizácia" doplnená pod kľúčom F12 možnosť vyhľadať zamestnanca podľa rodného čísla.
- Úprava XML súb...
Verzia miezd 4.81
Úpravy vo verzii miezd 4.8.1 (5. januára 2021):

- Aktualizácia dokladov:
- "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obd...
Verzia miezd 4.80
Úpravy vo verzii miezd 4.8.0 (28. decembra 2020):

- Od mzdového obdobia 2021:
- nastavenie veličín pre rok 2021 (minimálna mzda, odpočítateľná položka, daňový bonus atď)
...
Verzia miezd 4.76
Úpravy vo verzii miezd 4.7.6 (30. novembra 2020):

- Údaje o firme doplnené o kód mesta sídla fimy nomenklatúry Európskej únie NUTS - Nomenclature of territorial units for statistics -...
Verzia miezd 4.75
Úpravy vo verzii miezd 4.7.5 (18. novembra 2020):

- Pre druhy miezd "Prekážky na strane zamestnávateľa" sa v časti "Vyúčtovanie/Štatistiky/Opis vyúčtovania podľa druhov miezd" do exce...
Verzia miezd 4.74
Úpravy vo verzii miezd 4.7.4 (11. novembra 2020):

- Súbor pre SEPA platby pre ČSOB doplnený o element "PmtTpInf/SvcLvl/Cd" - banka vyžaduje pre Multicash.
- Pri príjme zamestna...
Verzia miezd 4.73c
Úpravy vo verzii miezd 4.7.3c (16. októbra 2020):

- Aktualizovaný číselník škôl pre Treximu za šk.rok 2019/2020.
- Aktualizované žiadosti a výkazy pre priznanie finančného prís...
Verzia miezd 4.72
Úpravy vo verzii miezd 4.7.2 (2. septembra 2020):

- Zápočtový list doplnený o informáciu o prípadnej delimitácií.
- Doplnená kontrola správnosti evidencie vyňatia z evidenčného...

TeamViewer na vzdialenú podporu Vzdialená podpora


ba@marssvk.sk