Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Novinky

Verzia miezd 5.21
Úpravy vo verzii miezd 5.2.1 (9. augusta 2022):

- Aktualizovaný číselník odborov vzdelania pre rok 2022 (pre štatistické výkazy Trexima).
- Aktualizovaný dokument "POTVRDENIE o...
Verzia miezd 5.20
Úpravy vo verzii miezd 5.2.0 (12. júla 2022):

- Pri vytváraní xml súboru do SP pre VPP sa za obdobie, v ktorom už bol dosiahnutý maximálny VZ (t.j. za obdobie sa už neplatí poistné), ...
Verzia miezd 5.19
Úpravy vo verzii miezd 5.1.9 (22. apríla 2022):

- Import zo súboru (časť "Vyúčtovanie/Doplň údaje/Zo súboru/Definovaného" doplnená o možnosť zrušenia predchádzajúceho importu v prípad...
Verzia miezd 5.18
Úpravy vo verzii miezd 5.1.8 (4. apríla 2022):

- Aktualizovaný doklad "ŽIADOSŤ O URČENIE UPLATNITEĽNEJ LEGISLATÍVY osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo v...
Verzia miezd 5.14
Úpravy vo verzii miezd 5.1.4 (7. decembra 2021):

- V časti "Zamestnaci/Sociálna poisťovňa/Kontrola financovania podpory ("KurzArbeit") v SP" doplnené porovnanie evidencie finančnej po...
Verzia miezd 5.10
Úpravy vo verzii miezd 5.1.0 (27. decembra 2021):

- Na rok 2022 aktualizované:
- mzdové veličiny
- všeobecný vymeriavací základ na 1133? a ostatných odvodených par...
Verzia miezd 5.02
Úpravy vo verzii miezd 5.0.2 (16. novembra 2021):

- Druhy poracovného pomeu ("Zamestnanci/Aktualizácia/Pracovný pomer") doplnené o "Podľa zmluvy s profesionálnym športovcom" - použite...
Verzia miezd 5.00
Úpravy vo verzii miezd 5.0.0 (4. októbra 2021):

5.0.0
- Do exportu pre účtovníctvo "Pohoda" doplnená možnosť kritéria "činnosť" (activity).
- Do exportu zävazkov pre účt...
Verzia miezd 4.98
Úpravy vo verzii miezd 4.9.8 (13. augusta 2021):

- Ďalšia úprava štruktúry súborov (tentoraz aj CSV) po 8.8.2021 pre Pomoc plus - pre príspevky za jún aj júl 2021.
- Pre Pomoc ...
Verzia miezd 4.96
Úpravy vo verzii miezd 4.9.6 (29. júla 2021):

- Aktualizovaný číselník vzdelania (škôl pre Treximu).
- V zozname poistencov do ZP sa v záverečnom sumárnom riadku zobrazuje poče...
Verzia miezd 4.95
Úpravy vo verzii miezd 4.9.5 (30. júna 2021):

- Aktualizovaný registračný list zamestnávateľa do SP.
- Časť "Pomoc/Príručka" doplnená o rôzne pomocné texty návody k čiastkovým ...
Verzia miezd 4.93
Úpravy vo verzii miezd 4.9.3 (18. mája 2021):

- Úprava štruktúry XSD schémy RLFO od 19.5.2021 00:00 + nové typy prerušení:
- 12 - ošetrovanie po 91. dni
- 13 - uplyn...
Verzia miezd 4.92
Úpravy vo verzii miezd 4.9.2 (11. mája 2021):

- Príprava na zvýšenie daňového bonusu pre deti 6-15 na 1.7-násobok od júla 2021.
- Do zúčtovacej listiny doplnený príspevok na st...
Verzia miezd 4.89
Úpravy vo verzii miezd 4.8.9 (24. marca 2021):

- Úprava štruktúry XML súboru výkazov k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC 1,3A a 3B za febru...
Verzia miezd 4.87
Úpravy vo verzii miezd 4.8.7 (25. februára 2021):

- Do čísiel telefónov sa dá zapisovať aj znak "+" - pre medzinárodný formát.
- Zopár estetických úprav v zúčtovacej listine....
Verzia miezd 4.86
Úpravy vo verzii miezd 4.8.6 (11. februára 2021):

- Na základe 47/2021 Z. z. v ročnom zúčtovaní doplnená možnosť priznania ročného daňového bonusu na deti aj v prípade príjmu nižšieho...
Verzia miezd 4.84
Úpravy vo verzii miezd 4.8.4 (30. januára 2021):

- V časti "Zamestnanci/Aktualizácia" doplnená pod kľúčom F12 možnosť vyhľadať zamestnanca podľa rodného čísla.
- Úprava XML súb...
Verzia miezd 4.81
Úpravy vo verzii miezd 4.8.1 (5. januára 2021):

- Aktualizácia dokladov:
- "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obd...
Verzia miezd 4.80
Úpravy vo verzii miezd 4.8.0 (28. decembra 2020):

- Od mzdového obdobia 2021:
- nastavenie veličín pre rok 2021 (minimálna mzda, odpočítateľná položka, daňový bonus atď)
...
Verzia miezd 4.76
Úpravy vo verzii miezd 4.7.6 (30. novembra 2020):

- Údaje o firme doplnené o kód mesta sídla fimy nomenklatúry Európskej únie NUTS - Nomenclature of territorial units for statistics -...
Verzia miezd 4.75
Úpravy vo verzii miezd 4.7.5 (18. novembra 2020):

- Pre druhy miezd "Prekážky na strane zamestnávateľa" sa v časti "Vyúčtovanie/Štatistiky/Opis vyúčtovania podľa druhov miezd" do exce...
Verzia miezd 4.74
Úpravy vo verzii miezd 4.7.4 (11. novembra 2020):

- Súbor pre SEPA platby pre ČSOB doplnený o element "PmtTpInf/SvcLvl/Cd" - banka vyžaduje pre Multicash.
- Pri príjme zamestna...
Verzia miezd 4.73c
Úpravy vo verzii miezd 4.7.3c (16. októbra 2020):

- Aktualizovaný číselník škôl pre Treximu za šk.rok 2019/2020.
- Aktualizované žiadosti a výkazy pre priznanie finančného prís...
Verzia miezd 4.72
Úpravy vo verzii miezd 4.7.2 (2. septembra 2020):

- Zápočtový list doplnený o informáciu o prípadnej delimitácií.
- Doplnená kontrola správnosti evidencie vyňatia z evidenčného...

TeamViewer na vzdialenú podporu Vzdialená podpora


ba@marssvk.sk