Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Novinky

Verzia miezd 4.89
Úpravy vo verzii miezd 4.8.9 (24. marca 2021):

- Úprava štruktúry XML súboru výkazov k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC 1,3A a 3B za febru...
Verzia miezd 4.87
Úpravy vo verzii miezd 4.8.7 (25. februára 2021):

- Do čísiel telefónov sa dá zapisovať aj znak "+" - pre medzinárodný formát.
- Zopár estetických úprav v zúčtovacej listine....
Verzia miezd 4.86
Úpravy vo verzii miezd 4.8.6 (11. februára 2021):

- Na základe 47/2021 Z. z. v ročnom zúčtovaní doplnená možnosť priznania ročného daňového bonusu na deti aj v prípade príjmu nižšieho...
Verzia miezd 4.84
Úpravy vo verzii miezd 4.8.4 (30. januára 2021):

- V časti "Zamestnanci/Aktualizácia" doplnená pod kľúčom F12 možnosť vyhľadať zamestnanca podľa rodného čísla.
- Úprava XML súb...
Verzia miezd 4.81
Úpravy vo verzii miezd 4.8.1 (5. januára 2021):

- Aktualizácia dokladov:
- "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obd...
Verzia miezd 4.80
Úpravy vo verzii miezd 4.8.0 (28. decembra 2020):

- Od mzdového obdobia 2021:
- nastavenie veličín pre rok 2021 (minimálna mzda, odpočítateľná položka, daňový bonus atď)
...
Verzia miezd 4.76
Úpravy vo verzii miezd 4.7.6 (30. novembra 2020):

- Údaje o firme doplnené o kód mesta sídla fimy nomenklatúry Európskej únie NUTS - Nomenclature of territorial units for statistics -...
Verzia miezd 4.75
Úpravy vo verzii miezd 4.7.5 (18. novembra 2020):

- Pre druhy miezd "Prekážky na strane zamestnávateľa" sa v časti "Vyúčtovanie/Štatistiky/Opis vyúčtovania podľa druhov miezd" do exce...
Verzia miezd 4.74
Úpravy vo verzii miezd 4.7.4 (11. novembra 2020):

- Súbor pre SEPA platby pre ČSOB doplnený o element "PmtTpInf/SvcLvl/Cd" - banka vyžaduje pre Multicash.
- Pri príjme zamestna...
Verzia miezd 4.73c
Úpravy vo verzii miezd 4.7.3c (16. októbra 2020):

- Aktualizovaný číselník škôl pre Treximu za šk.rok 2019/2020.
- Aktualizované žiadosti a výkazy pre priznanie finančného prís...
Verzia miezd 4.72
Úpravy vo verzii miezd 4.7.2 (2. septembra 2020):

- Zápočtový list doplnený o informáciu o prípadnej delimitácií.
- Doplnená kontrola správnosti evidencie vyňatia z evidenčného...

TeamViewer na vzdialenú podporu Vzdialená podpora


ba@marssvk.sk