Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Novinky

Verzia miezd 4.46
Úpravy vo verzii miezd 4.4.6 (20. decembra 2019):

- Aktualizované tlačivá:
- "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane..." za rok 2019
- "Potvrdenie o vykonaní ro...
Verzia miezd 4.40
Úpravy vo verzii miezd 4.4.0 (27. jún 2019):

- Aktualizované tlačivo "Informačná karta ... občana EÚ".
- Do doplnkových položiek v hromadnom príkaze sa dajú zapísať aj prevody ...
Verzia miezd 4.33
Úpravy vo verzii miezd 4.3.3 (25. januára 2019):

- Pre členov dozornej rady s dátumom vzniku pomeru pred dňom 1.1.2011 sa v ELDP uvádza ako dátum nástupu 1.1.2011, kedy vzniklo u nich...
Verzia miezd 4.31
Úpravy vo verzii miezd 4.31 (6.januára 2019)

- Priemerný počet pracovných dní v mesiaci sa počíta s ohľadom na počet pracovných dní zamestnanca v týždni - napr. pri výpočte odchodného.<...
Verzia miezd 4.30
Úpravy vo verzii miezd 4.3.0 (12. októbra 2018):

- Prehľad o evidenčných stavoch je možné vytvoriť podľa fyzických osôb, alebo podľa pomerov (t.j. aj s vedľajšími pomermi).
- P...
Verzia miezd 4.28
Úpravy vo verzii miezd 4.2.8 (28. júla 2018):

- Aktualizované tlačivo "Informačná karta občana EÚ".
- Exekúcie (spôsob výpočtu 132) doplnené o parameter "Životné minimum uplatn...
Verzia miezd 4.25
Úpravy vo verzii miezd 4.2.5 (20. júna 2018):

- Pri zápise miezd a zaškrtnutom parametre "Predchádzajúce obdobie" dvojklikom na mzdu v okne "Nepoužité" sa údaje mzdy zapíšu do editačn...
Verzia miezd 4.24
Úpravy Vo verzii miezd 4.2.4 (7. júna 2018):

- Číselník druhov miezd pri druhoch miezd počítaných podľa hodín doplnený o údaj "Sadzba (po prepočte príp.percentom) je vo výške minimáln...
Verzia miezd 4.22
Úpravy vo verzii miezd 4.2.2 (22. mája 2018):

- Spôsoby výpočtu doplnené o hodiny x minimálna hodinová mzda.
- Informačný blok (vľavo dole) v okne zápisu vyúčtovania ("Vyúčtova...
Verzia miezd 4.16
Úpravy vo verzii miezd 4.2.2 (5. januára 2018):

- Dni preplatenia návštevy lekára:
- výpočet dní sa robí s prihliadnutím na zmennosť v danom mesiaci (pri úprave dĺžky zmeny p...
Verzia miezd 4.11
Úpravy vo verzii miezd 4.1.1 (21. jún 2017):

- Úpravy pri zasielaní výplatných pásiek mailom:
názov odosielaného súboru doplnený o iniciály zamestnanca (na identifikáciu pásk...
Verzia miezd 4.00
Úpravy vo verzii miezd 4.0.0 (20. decembra 2016):

- Aktualizovaný doklad "Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy".
- V prehľade "Absencie/Opis absencii" sa v podklade na ...
Verzia miezd 3.98
Úpravy vo verzii miezd 3.9.8 (7. októbra 2016):

- V hromadnom príkaze sa dajú upravovať sumy úhrad na jednotlivých položkách gombíkom "Uprav hromadný príkaz".
- V prehľade "Inf...
Verzia miezd 3.97
Úpravy vo verzii miezd 3.9.7 (4. júla 2016):

- Koniec PN v posledný deň pracovného pomeru vrátené do hromadného oznámenia pre ZP (od 2015 stačilo odoslať len ukončenie prac.pomeru, ter...
Verzia miezd 3.95
Úpravy vo verzii miezd 3.9.5 (28. apríla 2016):

- Nový hromadný príkaz v PDF pre Unicredit úsporný (10 príkazov na 1 stranu).
- Aj pri cudzincoch, ktorý majú vydanú E101 (je zap...
Verzia miezd 3.90
Úpravy vo verzii miezd 3.9.0 (11. januára 2016):

- Aktualizované parametre na rok 2016 (minimálna mzda, všeobecný vymeriavací základ a ďalšie odvodené parametre)
- Aktualizované...

TeamViewer na vzdialenú podporu Vzdialená podpora


ba@marssvk.sk