Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Osobná pokladňa

Programové vybavenie sa používa na sledovanie financii v pravidelnej a nepravidelnej doprave zo strojčekov, tašiek, automatov a ostatných zdrojov pomocou nasledovných činností:

  • evidencia cestovných lístkov na sklade, v taškách, ich pohyb a vyúčtovanie
  • evidencia strojčekov - Setright, AutoZak, USV24, EPT2000, EMtest - sledovanie stavov ich počitadiel, výpočet odvodových povinností a počtu predaných lístkov
  • automatické čítanie stavov počítadiel a rozpisu na linky zo strojčekov USV a EPT pomocou čítačky a príprava údajov pre štatistické vyhodnotenie programovým vybavením BUSINFO
  • evidencia automatov na výdaj cestovných lístkov
  • užívateľom definovaná pokladničná kniha denná a mesačná
  • štatistiky, prehľady a rekapitulácie tašiek, strojčekov, automatov a pokladne, liniek aj vodičov.ba@marssvk.sk