Úvod Novinky Referencie Download Kontakt

Businfo

Program vyhodnocuje údaje zo strojčekov na výdaj cestovných lístkov EPT a USV, vytvorené pomocou programu „Osobná pokladňa“:

  • predpríprava a jednoduchý prehľad cestovných lístkov, ich uloženie do určenej knižnice na neskoršie použitie
  • prehľady tržieb a DPH podľa rôznych kritérii (stredisko, vodič, linka, zastávka, dátum, tarifa, kilometrická vzdialenosť)
  • výpočty dotácii percentuálnym spôsobom podľa druhu tarify cestovného lístka a určenou percentuálnou sadzbou alebo absolútnym spôsobom ako rozdiel medzi skutočnou tržbou a vypočítanou cenou obyčajného cestovného
  • frekvencia - poćet, tržba a tarifa cestujúcich nastupujúcich, resp. vystupujúcich za zastávkach, počet, tržba a tarifa podľa dní v týždni
  • rentabilita spojov s tržbami na kilometer, rekapitulácia liniek a spoja
  • výpočet podielu na tržbách pre vodića
  • veľa prehľadov v grafickom zobrazeníba@marssvk.sk